Γρίφοι μαθηματικής λογικής

  • TG 1021 LE SPECIAL
  • TG 1021 LE SPECIAL
  • TG 1021 LE SPECIAL
TG 1021 LE SPECIAL
TG 1021 LE SPECIAL
TG 1021 LE SPECIAL

TG 1021 LE SPECIAL

ΓΡΙΦΟΣ ΛΟΓΙΚΗΣ (Συνοδεύεται από τη λύση του)
Προσπαθήστε να αφαιρέσετε τον κύλινδρο από την θήκη του χωρίς να ακουμπήσετε τον κύλινδρο ή να σηκώσετε την θήκη του από την επιφάνεια στην οποία βρίσκεται.

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΛΥΣΗΣ: **
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ: *

€ 4.00