Γρίφοι μαθηματικής λογικής

  • TG 1430 CROSS OUT
TG 1430 CROSS OUT

TG 1430 CROSS OUT

 ΓΡΙΦΟΣ ΛΟΓΙΚΗΣ (Συνοδεύεται από τη μοναδική λύση του)
Στόχος του γρίφου είναι να καταφέρουμε να βγάλουμε το σταυρό από την τετράγωνη φυλακή του, κάτι που αρχικά φαίνεται αδύνατο.

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΛΥΣΗΣ: ***
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ: *

 

€ 10.00