Γρίφοι μαθηματικής λογικής

  • TG 1481 MOVE
TG 1481 MOVE

TG 1481 MOVE

ΓΡΙΦΟΣ ΛΟΓΙΚΗΣ (Συνοδεύεται από τη μοναδική λύση του)
Στηρίξτε τα 3 από τα 4 ξυλάκια (όπως φαίνεται στην εικόνα) και προσπαθήστε να σηκώσετε ολόκληρη την κατασκευή με το τρίτο ξυλάκι, χρησιμοποιώντας μόνο το ένα χέρι.

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΛΥΣΗΣ: **
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ: *

€ 4.00