Γρίφοι μαθηματικής λογικής

4

TG 3033 SLIDE FIFTEEN

ΓΡΙΦΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ (Με 2 είδη γρίφων - συνδυασμών)

A) To νούμερο 16 δε χρησιμοποιείται στο πρώτο επίπεδο. Στην αρχή αφαιρέστε όλα τα κομμάτια έξω από την κασετίνα και τοποθετήστε τα ξανά μέσα τυχαία. Στη συνέχεια προσπαθήστε να φέρετε τα κομμάτια στη σειρά (1, 2, 3, 4…15)  σύροντας τα.
Β) ΜΑΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 34
Χρησιμοποιήστε και τα 16 νούμερα προσπαθώντας να τα τοποθετήσετε έτσι ώστε να δίνουν το άθροισμα 34 σε όλες τις οριζόντιες, κάθετες και στις δύο διαγώνιες γραμμές. Στις οδηγίες δίνονται 4 διαφορετικές λύσεις.

Αντιμετωπίστε τη διανοητική πρόκληση του «συνθέτω-συνδυάζω» επιστρατεύοντας αυτοσυγκέντρωση, φαντασία, λογική και υπομονή.

 

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ****
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ: ******


Με 16 ξύλινα χειροποίητα τεμάχια σε ξύλινη κασετίνα.

Μέγεθος : 12 Χ 12 και ύψος 2 εκ.


Διαθέσιμο