Γρίφοι μαθηματικής λογικής

  • TG 3071 COLOR MATCH
  • TG 3071 COLOR MATCH
TG 3071 COLOR MATCH
TG 3071 COLOR MATCH

TG 3071 COLOR MATCH

 ΓΡΙΦΟΣ ΛΟΓΙΚΗΣ (Συνοδεύεται από τη μοναδική λύση του)
Domino puzzle. Bγάλτε όλα τα πλακίδια έξω από την κασετίνα και προσπαθήστε να τα ξανατοποθετήστε έτσι ώστε να ταιριάζουν τα χρώματα των πλακιδίων με τα διπλανά τους.

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΛΥΣΗΣ: *****
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ: *****

 

€ 11.00