Γρίφοι μαθηματικής λογικής

  • TG 3154 PAGODA 7pcs
TG 3154 PAGODA 7pcs

TG 3154 PAGODA 7pcs

 Τοποθέτησε τα 7 ανόμοια κομμάτια στον κεντρικό στύλο ταξινομημένα κατά μέγεθος έτσι ώστε το μικρότερο να είναι στην κορυφή και το μεγαλύτερο στη βάση. Προσπάθησε να μεταφέρεις τα 7 ανόμοια κομμάτια από τον κεντρικό στύλο σε κάποιον από τους άλλους 2 χωρίς να μεταφέρεις πάνω από ένα σε κάθε κίνηση και χωρίς να τοποθετήσεις μεγαλύτερο κομμάτι πάνω σε μικρότερο. Προσπάθησε να το κάνεις με τις λιγότερες κινήσεις (128) και να μειώσεις το χρόνο επίλυσης του προβλήματος. Απόλαυσε τη διανοητική πρόκληση του συνθέτω – συνδυάζω με αυτοσυγκέντρωση, φαντασία, λογική και υπομονή.

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ****
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ: *****

€ 20.00