Γρίφοι μαθηματικής λογικής

  • TG 3175 PYTAGORE
TG 3175 PYTAGORE

TG 3175 PYTAGORE

ΓΡΙΦΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ (Συνοδεύεται από τη μοναδική λύση του)
Αφαίρεσε όλες τις μπάλες και προσπάθησε να τις τοποθετήσεις μέσα στο ταμπλώ έτσι ώστε να μείνει μία μόνο τρύπα κενή.
ΚΑΝΟΝΕΣ: Μετράς από το 1 έως το 3 μόνο σε ευθεία γραμμή και αφήνεις μπάλα εάν η τρύπα είναι άδεια, ξεκινάς να μετράς μόνο από άδεια τρύπα και δεν μπορείς να στρίψεις ή να πας μπρος – πίσω αλλά μόνο ευθεία.
Προσπάθησε να αφήσεις μόνο μια τρύπα άδεια στο ταμπλώ.

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΛΥΣΗΣ: ***
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ: **
 

€ 12.00