ΗΛΙΑΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ

4

R 1 ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ 28mm - BAUERNRING S

Τον 18ο αιώνα (1721), στα δάση της Πρωσίας, Βενεδικτίνοι μοναχοί δημιούργησαν αυτό το πρακτικό μικρό ρολόι ηλίου, φορητό, αντοχής και αξιοπρεπές, το οποίο δείχνει την ώρα ανάλογα με τη θέση (ύψος) του ήλιου. Μετακινήστε τον μοχλό ρύθμισης μέχρι η τρύπα να δείχνει τον τρέχοντα μήνα. Κρεμάστε το δαχτυλίδι με την τρύπα προς τον ήλιο, ώστε να εμφανιστεί ένα φωτεινό σημάδι στο εσωτερικό του από την ακτίνα που θα περάσει. Αυτό θα δείχνει την πραγματική τοπική ώρα.
Για το πρωί οι ώρες αναγράφονται στα αριστερά, ενώ για το απόγευμα στα δεξιά.
Ένα όργανο ένδειξης του χρόνου σε κόσμημα.
Σε επαργυρωμένο ασήμι ή σε μπρούντζο.


Το ηλιακό ρολόι (αρχαία ονομασία: σκιοθηρικὸν ή σκιακὸν ὡρολόγιον) είναι συσκευή που μετρά το χρόνο με βάση τη θέση της σκιάς που ρίχνει ο ήλιος πάνω σε έναν στύλο που ονομάζεται γνώμονας.
Ο γνώμονας είναι ένα αντικείμενο που, εκτεθειμένο στον ήλιο, προβάλλει τη σκιά του επάνω σε μια επιφάνεια που μας επιτρέπει να παρατηρούμε τις διαφοροποιήσεις του μήκους και της κατεύθυνσης. Οι αρχαίοι, από τους Χαλδαίους έως τους Αιγυπτίους και από τους Βαβυλωνίους έως τους Έλληνες και τους Ρωμαίους, μελέτησαν αυτό το φαινόμενο δημιουργώντας μια εκπληκτική ποικιλία από γνωμολογικά όργανα, ικανά να επεξεργαστούν χρονικά διαστήματα σε επιφάνειες με διαφορετικά σχήματα πάνω σε πέτρα, ξύλο, χαλκό κλπ.
Έτσι, γεννήθηκαν τα ηλιακά ρολόγια –μπορούν να χαρακτηριστούν και ως οι πλέον αρχαίοι χρονομέτρες–, που χωρίζονται σε δύο ενότητες: Σε αυτά του «ύψους», που ρυθμίζονται στο ύψος του ήλιου, και σ’ εκείνα της «κατεύθυνσης», που καθορίζονται από τη θέση τους ως προς τον ορίζοντα. Σε αντίθεση με τα πρώτα, τα δεύτερα χρειάζονται πυξίδες.


Διαθέσιμο